Tryghed og glæde i graviditeten

Hos JordemoderOrdningen arbejder vi for at skabe de bedst mulige rammer for en tryg og ukompliceret graviditet. Vi sørger for allerede tidligt i graviditeten, at den gravide kommer ind til personlig jordemoderkonsultation. Herved bliver den tillidsfulde relation skabt til den jordemoder, der vil følge den gravide gennem hele graviditeten.

Graviditet er for de fleste en af livets mest forventningsfyldte og spændende perioder. Men også en periode hvor der sker store forandringer – både fysisk og mentalt. Forandringer, som den gravide har svært ved egenhændigt at mestre. Derfor er det så essentielt at have en jordemoder med på tætteste hold.

Graviditet og arbejdsliv

Hos JordemoderOrdningen arbejder vi for at medarbejdere fortsætter med at have et godt arbejdsliv gennem hele graviditeten. Alt for mange gravide sygemeldes i dag pga. helt naturlige og harmløse graviditetssymptomer.

Det er vigtig at den gravide fortsætter med at være en del af det vigtige fællesskab. Længere- eller korterevarig sygemelding stiller den gravide udenfor, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for nogen – slet ikke den gravide. Det er helt essentielt at den gravide fastholdes i balance. Og her spiller arbejdslivet en vigtig rolle.

Desuden er det sådan at gravide, der har fastholdt arbejdet gennem graviditeten, også kommer langt bedre tilbage i arbejdet efter endt barsel. At fokusere på at skabe trivsel og inkludering af gravide medarbejdere i arbejdsstyrken sikrer ikke kun, at man fastholder vigtige kompetencer og ressourcer i graviditeten – men også at de ikke går tabt på lang sigt.