Om JordemoderOrdningen

JordemoderOrdningen er en del af Scanningsklinikken ApS, CVR. 29191514.Scanningsklinikken har eksisteret siden 2004 og var den første privatklinik i Danmark specialiseret i ultralydsscanning af gravide.

Gennem årelang erfaring med gravide, er det helt tydeligt, at alt for mange gravide i dag går sygemeldt af forkerte årsager eller årsager, der kunne være forebygget eller afhjulpet. De gravide er kede af situationen med de kortere- eller længerevarende graviditetsbaseret sygefraværsperioder. De vil rigtig fortsætte deres aktive karriere og arbejdsfællesskab med gode kolleger. I stedet for at blive sat udenfor med bekymringer gående på de arbejdsopgaver, der enten hober sig op, bliver forsømt eller bliver pålæsset kollegerne. Bekymringer og tanker, som blot gør det endnu sværere at vende tilbage i arbejdet.

Der er et indlysende interessesammenfald mellem virksomheder/organisationer og de ansatte gravide medarbejdere. At fastholde et aktivt arbejdsliv gennem graviditeten. Med JordemoderOrdningen er formålet af få skabt WIN-WIN.

– maksimal tryghed i graviditeten og mest ukompliceret graviditet –
SIKRER
– mindst muligt af graviditetsrelateret sygefravær –

Og når virksomheders/organisationers besparelser ved et reduceret graviditetsrelateret sygefravær så langt overstiger honoraet for en aftale med JordemoderOrdningen, må der siges at være tale om WIN-WIN-WIN.

Virksomheder og organisationer, som aktivt ønsker at nedbringe graviditetsrelateret sygefravær, kan indgå en aftale med JordmoderOrdningen. Herved er alle gravide medarbejdere indbefattet af JordemoderOrdningen. Det er naturligvis et frit valg for den enkelte gravide, om hun ønsker at tage imod tilbuddet.

AFDELINGERHovedafdeling:
JordemoderOrdningen Ballerup
World Trade Center, Healthcare Center
Borupvang 3C
2750 Ballerup
Tlf. 50 306 306