Temperaturmåling gennem graviditetsforløbet

Gravid Rapporterede Oplysninger (GRO) er et begreb skabt af jordemødre hos JordemoderOrdningen. Det har baggrund i Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), som er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau, som rapporteres direkte fra patienten.

Hos JordmoderOrdningen ser vi ikke graviditet som sygdom og kalder ikke den gravide for en patient. Med den jordemoderfaglige baggrund vi har i JordemoderOrdningen, har vi skabt GRO, som fokuserer specifikt på gravide. Gennem systematisk at følge op, får vi vigtig viden om den gravides egen vurdering af trivsel og graviditetssymptomer gennem graviditeten. Herved sikrer vi, at der sættes ind med forebyggelse og afhjælpning i rette tid, så der ikke sker unødig sygemelding.

Med GRO italersætter vi forholdet mellem graviditet og arbejde. Hvilke udfordringer er forbundet for den enkelte gravide i at være gravid og samtidig trives i sit arbejde. Vi spørger ind til evt. afholdt graviditetsbaseret sygefravær med henblik på fremadrettet forebyggelse og/eller afhjælpning.

Hos JordemoderOrdningen sikrer vi, at den afgørende jordemoderfaglige bistand er nærværende for den gravide. I mange tilfælde er det helt normale og forventelige graviditetsgener, der fører til sygemelding. Og særligt spiller det mentale aspekt ind. Ængstelse over om graviditeten nu forløber planmæssigt godt eller ej. I nogle tilfælde er et opkald til vores hotline tilstrækkelig. I andre tilfælde kan behovet være en ultralydsscanning med personlig konsultation.

Forløb med GRO

Den gravide bliver indkaldt til første jordemoderkonsultation med tryghedsscanning tidligt i graviditeten – helst allerede i uge 7 – 8. Her vil bl.a. GRO blive gennemgået, – et oplysningsskema, som udfyldes i samarbejde med jordemoderen. Skemaet danner rammen om de telefoniske konsultationer, der løbende sker gennem graviditeten (omkring graviditetsuge 14+0, 20+0, 26+0 og 32+0). Herved kan tidlige faresignaler for graviditetsbaseret sygefravær detekteres.

Hele vejen rundt med GRO