Sundhedsordningen til dine

gravide medarbejdere

- Direkte kontakt til en jordemoder
- Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
- Nedbringelse af graviditetsrelateret sygefravær
- Spar både direkte og afledte fraværsomkostninger

WIN-WIN-WIN
Win 1: færre graviditetsrelaterede sygedage sparer direkte ressourcer
Win 3: udgiften til JordemoderOrdningen kun en brøkdel af opnåede besparelser
Win 2: færre graviditetsrelaterede sygedage sikrer større kontinuitet i arbejdet
- OG oveni får virksomheden tryggere og gladere gravide
- høje serviceniveau kan fastholdes og ingen skuffede kunder
- færre opgaver skubbes over på kolleger
- færre vikarer skal indkaldes

"for moderne kvinder, der er vant til at kontrollere og skemalægge

Med JordemoderOrdningen vil den gravide samt

pårørende kunne følge med på tætteste hold med

scanninger gennem hele graviditeten.

TRYGHED GENNEM HELE GRAVIDITETEN

deres tilværelse, vil scanninger gennem graviditeten have kollosal

betydning, da det at at se barnet før fødslen både beroliger og

og optimerer den intuitive kontakt til barnet i maven"

Professor, chefpsykolog og dr. med., Jørn Beckmann

Forebyggelse

Hos JordemoderOrdningen arbejder vi for at skabe trygge og ukomplicerede graviditetsforløb. Dette til gavn for særligt den gravide samt pårørende under graviditet, fødsel og efterforløb. Afledt nedbringes graviditetsrelateret sygefravær til gavn for virksomheder og samfund.

Afhjælpning

Vi står til rådighed med rådgivning, hjælp og behandling skulle fysiske eller mentale gener i graviditeten indtræffe – også ved de helt akutte behov.
Vi tilbyder bl.a. jordemoderkonsultation, ultralydsscanning, akupunktur, rådgivning, mm.

Gravid Rapporterede Oplysninger (GRO)

Igennem graviditeten følger vi den gravide på tætteste hold. Allerede ved første personlige jordemoderkonsultation i uge 7-8 udfyldes oplysningsskema vedr. GRO. Jordemoderen følger op med telefoniske samtaler. Ved at anvende GRO igennem graviditeten sikres at eventuelle fysiske og/eller mentale ubalancer detekteres, hvorved de rette tiltag om forebyggelse og/eller afhjælpning kan ske i rette tid.

En sundhedsordning for gravide…

Når det gennemsnitlige sygefravær i graviditeten er på 48 dage, er der tydeligvis et problem. Graviditet er ikke en sygdom, men der sker en række fysiske og psykiske påvirkninger, som for nogle gravide er udfordrende at mestre. Hos JordemoderOrdningen rækker vi ud og giver den støtte, rådgivning og hjælp, som de gravide har brug for udi at få den gode og trygge graviditet, de fortjener.

HVORFOR JORDEMODERORDNINGEN

Mens der tales meget om sygefravær generelt, så tales der stort set ikke om graviditetsbetingede sygdom.

“Den gravide syge er blevet en epidemi”
Statistikke viser at en tredjedel har mere end otte ugers sygefravær og at gravide i gennemsnit har 48 sygedage. Dertil kommer det skjulte fravær, fx i første trimester, hvor kvinderne endnu ikke har oplyst arbejdspladsen om graviditeten og deres sygefravær derfor ikke registreres som graviditetsbetinget.

Det graviditetbetingede fravær er alt for højt – det siger vi gerne højt – for det er netop det, som JordmoderOrdningen sat i verden for at lave om på.

DERFOR JORDEMODERORDNINGEN

Den graviditetsbetingede sygdom skal frem i lyset. Væk med berøringsangsten, som bunder i en frygt for komme til at anklage de gravide for at pjække eller være for sarte. Med en aftale med JordemoderOrdningen fjernes berøringsangsten og man undgår at helt normale graviditetsgener fører til sygemelding. Generne forbundet med en graviditet kan være mange og svære at håndtere, og derfor skal den gravide have en hurtig og effektiv adgang til rådgivning, forebyggelse og behandling.

Graviditet er ikke en sygdom – sådan siger man. Med JordemoderOrdningen viser virksomheden, at det rent faktisk er det, man mener.

FORBEHOLD

Når vi siger at graviditetsbetingede sygefravær i dag er alt for højt, så skal det samtidig slås fast, at der helt ubestridt er gravide, som er så syge, at de ikke kan eller skal passe et arbejde. Og når vi siger, at graviditetsfraværet er for højt, så snakker vi naturligvis ikke om kvinder med truende for tidlig fødsel, svangerskabsforgiftning eller andre alvorlige graviditetsrelaterede problemer som f.eks. meget kraftige bækkensmerter.

De skal selvfølgelig sygemeldes og passe bedst muligt på sig selv og deres barn.

Med JordemoderOrdningen nedsættes sygefraværet blandt raske gravide.

LANDSDÆKKENDE ORDNING

JordemoderOrdningen har 5 afdelinger i Danmark.

 • Ballerup
 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Alle vores ydelser udbydes på disse lokationer. Rundt på lokationerne sidder vores dygtige og engagerede jordemødre klart til at tage imod.

OM JORDEMODERORDNINGEN

JordemoderOrdningen er for virksomheder og organisationer, der ønsker at deres personalepolitik også skal afspejle, at man værdsætter diversitet i medarbejderstaben og dermed også værdsætter at have gravide medarbejdere. Graviditet er en af livets vigtigste og mest betydningsfulde faser – det skal skabe fælles glæde og varme – også på arbejdspladsen.

Med JordemoderOrdningen har virksomheden skabt de optimale betingelser for at gravide medarbejdere får en tryg og ukompliceret graviditet, som det er muligt. Dette naturligvis til gavn for den gravide (det gravide par) men også for virksomheden, der fastholder en glad og fokuseret medarbejder i arbejde.

Gravide medarbejdere skal være et positivt boost i virksomheden. Med JordemoderOrdningen bevæger man sig definitivt væk fra at se på graviditeten som værende begrænsende. Ja, der kommer en barselsperiode. Men snakker vi åbent og ærligt om graviditeten, og tager del i graviditetens luner, kan barselsperioden forberedes i god tid. Og når en ny mor kommer tilbage fra barsel, er det en endnu mere helstøbt, værdsat og engageret medarbejder.

 • En personalepolitik der inkluderer gravide

  Med JordemoderOrdningen er I med til at fortælle internt og eksternt, at gravide på arbejdspladsen er værdsat. At I ønsker gravide de bedste forudsætninger for en tryg og god graviditet.

 • Fysiske og psykiske trivsel

  Med JordemoderOrdningen er i med til at sikre jeres gravide medarbejderes fysiske og psykiske trivsel.

 • Minimerer graviditetsrelateret sygefravær

  Målsætningen med JordemoderOrdningen er at skabe trygge og ukomplicerede graviditetsforløb. Herved vil det graviditetsrelaterede sygefravær minimeres.

 • Spar ressourcer

  Med JordemoderOrdningen vil I mindske det graviditetsrelaterede sygefravær. Direkte og indirekte ressourcer spares. Og for et honorar til JordemoderOrdningen, der ligger langt under opnåede besparelser.

© Copyright - JORDEMODERORDNINGEN